Unique Visitors / day: 36, Page views: 270, Domain Registrar: KQW, INC. , IP: 94.21.255.231

SEO Meta tags

Meta title: 腾讯首页
Meta description: 腾讯网(www.QQ.com)是中国浏览量最大的中文门户网站,是腾讯公司推出的集新闻信息、互动社区、娱乐产品和基础服务为一体的大型综合门户网站。腾讯网服务于全球华人用户,致力成为最具传播力和互动性,权威、主流、时尚的互联网媒体平台。通过强大的实时新闻和全面深入的信息资讯服务,为中国数以亿计的互联网用户提供富有创意的网上新生活。

IP & DNS Report

SL Host Class TTL Type PRI Target IP
1 zgsjzt.com IN 293 A 162.159.211.13
2 zgsjzt.com IN 293 A 162.159.210.13
3 zgsjzt.com IN 1200 NS n593.ns.yunjiasu.com
4 zgsjzt.com IN 1200 NS n3599.ns.yunjiasu.com

SEO Keywords (Single)

Keyword Occurrence Density Possible Spam

SEO Keywords (Two Word)

Keyword Occurrence Density Possible Spam

SEO Keywords (Three Word)

Keyword Occurrence Density Possible Spam

SEO Keywords (Four Word)

Keyword Occurrence Density Possible Spam

Images

# Image src Alt tag
1 http://mat1.gtimg.com/www/images/qq2012/sogouSearchLogo20140629.png 搜狗
2 http://mat1.gtimg.com/www/images/qq2012/guanjia2.png
3 http://img1.gtimg.com/ninja/2/2016/11/ninja147974999590673.jpg 广西南宁街头法拉利与出租车相撞 多人围观
4 http://img1.gtimg.com/ninja/2/2016/11/ninja147974896924366.jpg 这个4岁女孩躺在父亲怀里,再也没有醒来
5 http://img1.gtimg.com/live_tab/pics/hv1/89/53/2158/140337554.jpg 中国南沙5大灯塔全曝光
6 http://img1.gtimg.com/ninja/2/2016/11/ninja147969204279484.jpg 悬崖村孩子爬新天梯回家
7 http://img1.gtimg.com/v/pics/hv1/162/185/2157/140306262.jpg 《锦绣未央》唐嫣玩腹黑
8 http://i.gtimg.cn/qqlive/images/20161116/i1479302672_1.jpg 《谍影重重5》最强特工
9 http://img1.gtimg.com/ninja/2/2016/11/ninja147948081379292.jpg 杨幂再唱神曲《爱的供养》
10 http://img1.gtimg.com/ninja/2/2016/11/ninja147938894594982.jpg 张继科贾乃亮脸破保鲜膜
11 http://img1.gtimg.com/ninja/2/2016/11/ninja147968885317992.jpg 乡邮员每天步行35公里
12 http://img1.gtimg.com/ninja/2/2016/11/ninja147969416129125.jpg 角色百变,他们驾轻就熟
13 http://img.gtimg.cn/images/hq_parts_little8_2/hushen/indexs/000001.png
14 http://img1.gtimg.com/18/1823/182340/18234003_small.jpg 楼市信贷调控加码 房价真的会降吗?
15 http://img1.gtimg.com/ninja/2/2016/11/ninja147944981250129.png 个个颜值爆表 点评4款车展高人气紧凑型SUV
16 http://img1.gtimg.com/ninja/2/2016/11/ninja147973745544601.jpg NBA-7:30直播勇士vs步行者 四巨头瞄准八连胜
17 http://img1.gtimg.com/housenews/pics/hv1/18/12/2158/140327028.jpg 中国房价最低的5个省会城市 当地人很幸福
18 http://img1.gtimg.com/ninja/2/2016/11/ninja147973783899882.jpg 数据证实篮网需要书豪 主帅:没他挑战太多了
19 http://img1.gtimg.com/ent/pics/hv1/78/193/2157/140308218.jpg 48岁翁虹晒全家福 女儿没遗传她的好基因
20 http://img1.gtimg.com/ninja/2/2016/11/ninja147945901025203.jpg 兵器娘养成日志
21 http://img1.gtimg.com/ninja/2/2016/11/ninja147945903420179.jpg 恶魔老公停一停
22 http://img1.gtimg.com/ninja/2/2016/11/ninja147825690858179.jpg 李安电影原著

Java Scripts files

# Script src Library
1 http://pingjs.qq.com/ping.js ping
2 http://imgcache.qq.com/qzone/biz/comm/js/qbs.js qbs
3 http://ra.gtimg.com/web/crystal/v2.8Beta07Build071/crystal-min.js crystal

HTTP response headers data

url http://www.qq.com/ content type text/html; charset=GB2312
http code 200 header size 657
request size 272 filetime -1
ssl verify result 0 redirect count 1
total time 2.807034 namelookup time 0.012252
connect time 0.014366 pretransfer time 0.014397
size upload 0 size download 649322
speed download 231319 speed upload 0
download content length -1 upload content length -1
starttransfer time 1.192828 redirect time 0.539957
redirect url primary ip 94.21.255.231
certinfo primary port 80
local ip 192.168.1.154 local port 53353

Internal links in zgsjzt.com

 • http://

External links in zgsjzt.com

 • http://www.qq.com
 • https://www.sogou.com/?pid=sogou-wsse-3f7bcd0b3ea82268-0001
 • http://dy.qq.com
 • http://mail.qq.com
 • http://qzone.qq.com
 • http://t.qq.com?pref=qqcom.home.weiboenter
 • http://ilike.qq.com
 • http://t.qq.com/messages/inbox?pref=qqcom.home.wbinbox
 • http://t.qq.com/at?pref=qqcom.home.wbat
 • http://t.qq.com/follower.php?pref=qqcom.home.wbfollow
 • http://news.qq.com/
 • http://pp.qq.com/
 • http://mil.qq.com/
 • http://v.qq.com/
 • http://v.qq.com/tv/
 • http://v.qq.com/variety/
 • http://ent.qq.com/
 • http://ent.qq.com/star/
 • http://ent.qq.com/movie/
 • http://auto.qq.com/
 • http://data.auto.qq.com/car_brand/index.shtml
 • http://dc2.jd.com/auto.php?service=transfer&type=dmp&from=dmp&kid=72&klid=11726&to=http://www.jd.com
 • http://tech.qq.com/
 • http://digi.tech.qq.com/
 • http://digi.tech.qq.com/mobile/
 • http://edu.qq.com/
 • http://class.qq.com/
 • http://abroad.qq.com/
 • http://gongyi.qq.com/
 • http://foxue.qq.com/
 • http://finance.qq.com/
 • http://stock.qq.com/
 • http://finance.qq.com/money/
 • http://sports.qq.com/
 • http://sports.qq.com/nba/
 • http://sports.qq.com/csocce/csl/
 • http://fashion.qq.com/
 • http://health.qq.com/
 • http://baby.qq.com/
 • http://house.qq.com/
 • http://www.jia360.com
 • http://hea.qq.com
 • http://games.qq.com/
 • http://kid.qq.com/
 • http://astro.fashion.qq.com/
 • http://cul.qq.com/
 • http://dajia.qq.com/
 • http://book.qq.com/
 • http://v.qq.com/paike/
 • http://weather.news.qq.com/
 • http://gy.qq.com/
 • http://le.qq.com/#/1?entrance=qqIndex_navigation
 • http://ly.qq.com
 • http://city.qq.com
 • http://kepu.qq.com/
 • http://finance.qq.com/hk/
 • http://sports.qq.com/bundesliga/
 • http://yue.qq.com/
 • http://fashion.qq.com/beauty/beauty_list.htm
 • http://ac.qq.com/
 • http://www.qq.com/map/
 • http://news.qq.com/mobile/
 • http://v.qq.com/mobile/index.html
 • http://guanjia.qq.com/speed.html?ADTAG=cop.innercop.aio.logo1
 • http://wlaqz.cac.gov.cn/
 • http://news.qq.com/zt2014/2014qtnews/ccybspxd.htm
 • http://www.qq.com/jubaoxuzhi.htm
 • http://www.12377.cn/node_548446.htm
 • http://www.beijing-2022.cn/
 • http://weather.news.qq.com/qresult.htm
 • http://weather.news.qq.com/cityaqi.htm
 • http://news.qq.com/a/20161121/039278.htm
 • http://news.qq.com/a/20161121/039771.htm
 • http://news.qq.com/zt2016/tx/chufangchufang.htm
 • http://news.qq.com/a/20161121/039318.htm
 • http://news.qq.com/zt2016/zhesannian/index.htm
 • http://news.qq.com/a/20161121/031690.htm
 • http://view.inews.qq.com/a/20161121A043VK00
 • http://news.qq.com/a/20161121/039370.htm
 • http://view.inews.qq.com/a/20161121A08Z5600
 • http://news.qq.com/a/20161121/039410.htm
 • http://news.qq.com/a/20161122/001149.htm
 • http://news.qq.com/a/20161122/001227.htm
 • http://news.qq.com/a/20161122/001198.htm
 • http://news.qq.com/a/20161121/041506.htm
 • http://news.qq.com/a/20161122/000515.htm#p=1
 • http://news.qq.com/a/20161122/001239.htm
 • http://news.qq.com/a/20161122/001223.htm
 • http://news.qq.com/a/20161122/000610.htm
 • http://news.qq.com/a/20161122/001257.htm
 • http://news.qq.com/a/20161122/001279.htm
 • http://news.qq.com/a/20161122/001171.htm
 • http://news.qq.com/a/20161122/001325.htm
 • http://news.qq.com/a/20161122/000536.htm#p=1
 • http://news.qq.com/a/20161122/000338.htm
 • http://news.qq.com/a/20161122/001125.htm
 • http://news.qq.com/a/20161122/000899.htm
 • http://news.qq.com/a/20161122/001175.htm
 • http://news.qq.com/a/20161122/001482.htm
 • http://news.qq.com/a/20161122/000680.htm
 • http://news.qq.com/a/20161122/001261.htm
 • http://news.qq.com/a/20161122/001253.htm
 • http://news.qq.com/a/20161122/001383.htm
 • http://ent.qq.com/a/20161119/022579.htm
 • http://news.qq.com/zt2016/TTLiveStar/pc.htm
 • http://view.news.qq.com/
 • http://view.news.qq.com/original/intouchtoday/n3717.html
 • http://view.news.qq.com/original/intouchtoday/n3716.html
 • http://view.news.qq.com/index/zhuanti/zt_more.htm
 • http://view.news.qq.com/a/20161121/006311.htm
 • http://view.news.qq.com/original/legacyintouch/d569.html
 • http://history.news.qq.com/
 • http://finance.qq.com/original/MissMoney/mm00365.html
 • http://finance.qq.com/financenews/ztlm/mm/missmoney.htm
 • http://cul.qq.com/a/20161121/002257.htm
 • http://thinker.qq.com/
 • http://fashion.qq.com/original/ruliu/r654.html
 • http://fashion.qq.com/zt2015/ruliu/index.htm
 • https://v.qq.com/x/cover/1el5hvd9lxxyi3q/w0022bb6vdp.html
 • https://v.qq.com/x/cover/lnpjabb7iq4wsw6/x0347g80dhq.html
 • https://v.qq.com/x/cover/1el5hvd9lxxyi3q/a0022sl57u2.html
 • https://v.qq.com/x/cover/4rp9sn5rt1pazqt/e0348rgvse5.html
 • https://v.qq.com/x/cover/ly8r2f68q5stojc/j0348c1jy5v.html
 • https://v.qq.com/x/cover/oschyoa98v7z12e/e0348mkpai2.html
 • https://v.qq.com/x/cover/oschyoa98v7z12e/m0348z8rwkw.html
 • https://v.qq.com/x/cover/lnpjabb7iq4wsw6/s03483xrfwh.html
 • https://v.qq.com/x/cover/oschyoa98v7z12e/u0348p2p57i.html
 • https://v.qq.com/x/cover/oschyoa98v7z12e/j03487hfice.html
 • https://v.qq.com/x/cover/8syuknwoolikkt1/i0348ifnwky.html
 • https://v.qq.com/x/cover/lh7gnhk3gkxyujk/j03479qdnha.html
 • https://v.qq.com/x/cover/e5tmmdc31e95rw7/u0348cfwwmf.html
 • https://v.qq.com/x/cover/kgs4kzwb987o4cf/o0347wf2rqp.html
 • http://v.qq.com/x/cover/8479ahinkqm7czh.html
 • http://v.qq.com/x/cover/lvxqk7s7yynbdba.html
 • http://v.qq.com/x/cover/avuik2dix9zqv8p.html
 • http://v.qq.com/x/cover/8zced8u3nn8btew/x0334qcwsg3.html
 • http://v.qq.com/x/cover/0dfpyvfa7tp0ewe.html
 • http://v.qq.com/x/cover/ou9rzat4aa01w6g/l0022qcrozq.html
 • http://v.qq.com/x/cover/447vn3n402rdrzp/c0021oygmdh.html
 • http://v.qq.com/x/cover/7kcf8a09yt0mkzh.html?vid=k0332np9ggo
 • http://v.qq.com/movie/
 • http://v.qq.com/x/cover/o259zfwvhkvl3oi.html
 • http://v.qq.com/x/cover/zvf9lkmky23pf55/e0022n085fa.html
 • http://v.qq.com/x/cover/bmhs13o9ck2xvd3/e0022q77a6o.html
 • http://v.qq.com/x/cover/gd4ls0ntz1hgf0d.html
 • http://v.qq.com/x/cover/33fseu0l45lg1eh.html
 • http://v.qq.com/x/cover/c3qupkn17f0y0qa.html
 • http://v.qq.com/cartoon/
 • https://v.qq.com/x/cover/lzn0osgzk7fgkdg/p0022b101rz.html
 • https://v.qq.com/x/cover/vc60va0h2735sfv/o0022trhcke.html
 • http://v.qq.com/doco/
 • https://v.qq.com/x/cover/0qcd5h3k537846y/p0022r9w0nv.html
 • https://v.qq.com/x/cover/0qcd5h3k537846y/c0022et0yir.html
 • http://v.qq.com/x/teleplaylist/?sort=4&offset=0&itype=844
 • http://v.qq.com/x/cover/uk40793lueqaju9.html
 • http://v.qq.com/x/cover/0zwox9l23clbgip.html
 • http://v.qq.com/tv/yingmei/
 • http://v.qq.com/x/cover/zl90kb2yp3xu906/z0021jelp5h.html
 • http://v.qq.com/x/cover/slu2iapi5vnct1z.html
 • http://v.qq.com/x/cover/xoh9pzabmu3kdeu.html
 • https://v.qq.com/x/cover/ymdpf8h4bxyv2rs/n0022sbbnfj.html
 • https://v.qq.com/x/cover/ebwbzips5w1ivuw/p002209vcnl.html
 • http://v.qq.com/program/fanju/index.html
 • https://v.qq.com/x/cover/8w2h5lfps31j3ou/l0022tu2s34.html
 • https://v.qq.com/x/cover/8w2h5lfps31j3ou/x00225x7ejl.html
 • https://v.qq.com/x/cover/lvluhxr9q8g8mjf.html
 • https://v.qq.com/x/cover/lvluhxr9q8g8mjf/a0022obe2vw.html
 • https://v.qq.com/x/cover/lvluhxr9q8g8mjf/g002249opmn.html
 • https://v.qq.com/x/cover/u3iyulu584t4bcj.html
 • https://v.qq.com/x/cover/u3iyulu584t4bcj/p0022v6z1lu.html
 • https://v.qq.com/x/cover/u3iyulu584t4bcj/n0022r8by9w.html
 • http://v.qq.com/variety/p/topic/txhzjc/index.html
 • http://v.qq.com/detail/4/45249.html
 • http://v.qq.com/detail/4/43675.html
 • http://v.qq.com/detail/4/44826.html
 • http://v.qq.com/x/varietylist/?itype=-1&offset=0&isource=-1&sort=4
 • http://v.qq.com/detail/5/50222.html
 • http://v.qq.com/variety/p/topic/tzbkn/index.html
 • http://v.qq.com/variety/p/topic/DING2/index.html
 • http://v.qq.com/detail/3/345.html
 • https://v.qq.com/x/cover/k7eon1wvtzwf4j1.html
 • https://v.qq.com/x/cover/hllqk0viysc70dz.html
 • http://news.qq.com/photo.shtml
 • http://news.qq.com/original/oneday/2517.html
 • http://ent.qq.com/a/20161120/020909.htm#p=1
 • http://finance.qq.com/money/cbt/index.html
 • http://money.qq.com/a/20161121/004783.htm
 • http://sports.qq.com/photo/
 • http://sports.qq.com/a/20161121/002228.htm#p=1
 • http://fashion.qq.com/l/visual/beauty01/list20130516102001.htm
 • http://fashion.qq.com/a/20161121/003323.htm
 • http://fashion.qq.com/zhuanti2012/ycsp/ytyzx/ytzxlist.htm
 • http://fashion.qq.com/a/20161121/003357.htm
 • http://auto.qq.com/autophoto.htm
 • http://data.auto.qq.com/car_public/1/piclib_disp_nl.shtml#cqpid=24113&pid=2337052
 • http://news.qq.com/photon/living.htm
 • http://news.qq.com/original/living/l630.html
 • http://news.qq.com/photon/photoex.htm
 • http://news.qq.com/original/zaixianyingzhan/denisdarzacq.html
 • http://gongyi.qq.com/existList.htm
 • http://gongyi.qq.com/original/exist/herdsmenschool.html
 • http://kb.qq.com/
 • http://kuaibao.qq.com/
 • http://im.qq.com/
 • http://mail.qq.com/
 • http://vip.qq.com/?ADTAG=www.qq.com
 • http://pcmgr.qq.com/?ADTAG=tr.pcmgr.qqcom.QQCOM
 • http://pc.qq.com/
 • http://weixin.qq.com/
 • http://qzone.qq.com/
 • http://ke.qq.com/index.html?from=72
 • http://film.qq.com/
 • http://www.qcloud.com/?from=txwsy
 • http://finance.qq.com/products/portfolio/
 • http://sports.qq.com/kbs/
 • http://v.qq.com/mobile/
 • http://m.qq.com/
 • http://browser.qq.com/
 • http://android.myapp.com/?g_f=990371
 • http://lol.qq.com/index.shtml?ADTAG=media.innerenter.qqcom.index_navigation
 • http://cf.qq.com/?ADTAG=media.innerenter.qqcom.index_navigation
 • http://dnf.qq.com/?ADTAG=media.innerenter.qqcom.index_navigation
 • http://zt.qq.com/main.shtml?ADTAG=media.innerenter.qqcom.index_navigation
 • http://wuxia.qq.com/?ADTAG=media.innerenter.qqcom.index_navigation
 • http://iwan.qq.com/index.htm?ADTAG=media.innerenter.qqcom.indexnavigation
 • http://nz.qq.com/?ADTAG=media.innerenter.qqcom.indexnavigation
 • http://ylzt.qq.com/?ADTAG=media.innerenter.qqcom.index_navigation
 • http://huoying.qq.com/act/a20141009landingpage/index.htm?via=45&ADTAG=ied.neiguang&ADTAG=media.innerenter.qqcom.index_navigation
 • http://jxqy.qq.com/main.shtml?ADTAG=media.innerenter.qqcom.index_navigation
 • http://dc2.jd.com/auto.php?service=transfer&type=dmp&from=dmp&kid=77&klid=11727&to=http://www.jd.com
 • https://qian.qq.com?stat_data=oth87ppcsy00222&ADTAG=SCQD.BD.PC.TXDH1
 • http://fm.qq.com/
 • http://pay.qq.com/
 • http://www.weiyun.com/index.html
 • http://image.qq.com/
 • http://player.qq.com/
 • http://py.qq.com/
 • http://xf.qq.com/
 • http://xing.qq.com/
 • http://vip.qzone.com/
 • http://vip.music.qq.com/
 • http://show.qq.com/
 • http://mini.qq.com/download/
 • http://mtv.qq.com/
 • http://g.qq.com?ADTAG=pcqq.home.sidenav
 • http://z.qzone.com/
 • http://kg.qq.com/
 • http://y.qq.com/
 • http://book.qq.com/?g_f=70085
 • http://www.weishi.com/
 • http://pim.qq.com/?g_f=6661
 • http://map.qq.com/lubao/?source_id=10019
 • http://act.qzone.qq.com
 • http://gaopeng.qq.com/
 • http://go.qq.com/?attach=qqlvyou_28_13_1
 • http://cfm.qq.com/?ADTAG=media.innerenter.qqcom.index_navigation
 • http://mhzx.qq.com/?ADTAG=media.innerenter.qqcom.index_navigation
 • http://speed.qq.com/?ADTAG=media.innerenter.qqcom.indexnavigation
 • http://eafifa.qq.com/?ADTAG=media.innerenter.qqcom.index_navigation
 • http://t7.qq.com/?ADTAG=media.innerenter.qqcom.index_navigation
 • http://pvp.qq.com/?ADTAG=media.innerenter.qqcom.index_navigation
 • http://yl.qq.com/?ADTAG=media.innerenter.qqcom.index_navigation
 • http://hyrz.qq.com/?ADTAG=media.innerenter.qqcom.indexnavigation
 • http://qqgame.qq.com/?ADTAG=media.innerenter.qqcom.indexnavigation
 • http://17roco.qq.com/?ADTAG=media.innerenter.qqcom.indexnavigation
 • http://x5.qq.com/?ADTAG=media.innerenter.qqcom.indexnavigation
 • http://cos.qq.com/?ADTAG=media.innerenter.qqcom.indexnavigation
 • http://www.yixun.com/
 • http://meishi.qq.com/
 • http://www.gaopeng.com
 • http://piao.qq.com/
 • http://cb.qq.com/?attach=200_1000_10090&QQ_from=200_1000_10090
 • http://888.qq.com/?bc_tag=10161.1.1
 • http://stock.qq.com/i/
 • http://stockhtm.finance.qq.com/hqing/zhishu/000001.htm
 • http://stock.qq.com/hkHSI
 • http://stockhtm.finance.qq.com/astock/ggcx/DJI.htm
 • http://gu.qq.com/sh000847
 • http://stockapp.finance.qq.com/pstock
 • http://astro.fashion.qq.com/06newver/horoscope.shtml
 • http://data.astro.qq.com/dayastro/70/70503/index.shtml
 • http://data.astro.qq.com/dayastro/70/70512/index.shtml
 • http://finance.qq.com/a/20161121/024599.htm#p=1
 • http://finance.qq.com/a/20161121/034578.htm
 • http://finance.qq.com/a/20161121/023863.htm
 • http://finance.qq.com/a/20161121/033215.htm
 • http://finance.qq.com/a/20161121/037339.htm
 • http://finance.qq.com/a/20161121/022777.htm
 • http://finance.qq.com/a/20161121/013497.htm
 • http://stock.qq.com/a/20161121/035767.htm
 • http://stock.qq.com/a/20161121/039652.htm
 • http://stock.qq.com/stock/zhibo.htm
 • http://stock.qq.com/a/20161121/036307.htm
 • http://wj.qq.com/s/891814/7db0
 • http://stock.qq.com/a/20161119/003043.htm
 • http://stock.qq.com/stock/zqyjy/zqyjyhz.htm
 • http://stock.qq.com/hk/
 • http://money.qq.com/
 • http://finance.qq.com/nrh/lm.htm
 • http://finance.qq.com/nrh/tx.htm
 • http://automall.qq.com
 • http://trip.elong.com/
 • http://auto.qq.com/guangzhou/
 • http://auto.qq.com/a/20160717/004172.htm
 • http://auto.qq.com/newcar.htm
 • http://auto.qq.com/a/20160717/004282.htm
 • http://auto.qq.com/a/20160717/004889.htm
 • http://auto.qq.com/a/20160717/004930.htm
 • http://auto.qq.com/a/20160717/005057.htm
 • http://auto.qq.com/a/20160717/004945.htm
 • http://auto.qq.com/a/20160717/005029.htm
 • http://auto.qq.com/guide.htm
 • http://auto.qq.com/a/20160717/004299.htm
 • http://data.auto.qq.com/car_public/1/piclib_disp_nl.shtml#cqpid=24110&pid=2337026
 • http://auto.qq.com/guangzhou/2016_zhibo_pc.htm?column=1001
 • http://auto.qq.com/jiangjia.htm?brandid=34&serialid=559&cityid=0
 • http://auto.qq.com/jiangjia.htm?brandid=80&serialid=1021&cityid=0
 • http://auto.qq.com/jiangjia.htm?brandid=68&serialid=1111&cityid=0
 • http://data.auto.qq.com/car_brand/index.shtml#7-10万____
 • http://data.auto.qq.com/car_brand/index.shtml#10-15万____
 • http://data.auto.qq.com/car_brand/index.shtml#15-22万____
 • http://data.auto.qq.com/car_brand/index.shtml#22-35万____
 • http://data.auto.qq.com/car_serial/1255/
 • http://data.auto.qq.com/car_serial/500/
 • http://data.auto.qq.com/car_serial/855/
 • http://data.auto.qq.com/car_serial/1443/
 • http://data.auto.qq.com/car_serial/813/
 • http://data.auto.qq.com/car_serial/1192/
 • http://data.auto.qq.com/car_serial/1477/
 • http://data.auto.qq.com/car_serial/1303/
 • http://data.auto.qq.com/car_serial/1463/
 • http://data.auto.qq.com/car_serial/1002/
 • http://data.auto.qq.com/car_serial/1470/
 • http://data.auto.qq.com/car_serial/1475/
 • http://data.auto.qq.com/car_serial/796/
 • http://data.auto.qq.com/car_serial/562/
 • http://data.auto.qq.com/car_serial/521/
 • http://data.auto.qq.com/car_serial/188/
 • http://data.auto.qq.com/car_serial/1194/
 • http://data.auto.qq.com/car_serial/103/
 • http://data.auto.qq.com/car_serial/1218/
 • http://data.auto.qq.com/car_serial/1253/
 • http://data.auto.qq.com/car_serial/1243/
 • http://data.auto.qq.com/car_serial/1209/
 • http://data.auto.qq.com/car_serial/1302/
 • http://data.auto.qq.com/car_serial/964/
 • http://sports.qq.com/premierleague/
 • http://sports.qq.com/others/kungfu.htm
 • http://sports.qq.com/a/20161121/031599.htm
 • http://sports.qq.com/a/20161122/001381.htm
 • http://sports.qq.com/a/20161121/042257.htm
 • http://sports.qq.com/a/20161121/024010.htm
 • http://sports.qq.com/a/20161121/030699.htm
 • http://sports.qq.com/a/20161121/038781.htm
 • http://sports.qq.com/a/20161122/000847.htm
 • http://sports.qq.com/a/20161122/000215.htm
 • http://sports.qq.com/a/20161122/001353.htm
 • http://sports.qq.com/a/20161121/041680.htm
 • http://sports.qq.com/a/20161121/038583.htm
 • http://sports.qq.com/a/20161121/030489.htm
 • http://sports.qq.com/a/20161121/041181.htm
 • http://www.beijing2022.cn/
 • http://www.beijing2022.cn/a/20161120/015347.htm
 • http://sports.qq.com/fans/
 • http://sports.qq.com/fans/post.htm?id=1551594235738718247&mid=69#1
 • http://house.qq.com/mobile/
 • http://news.house.qq.com/
 • http://news.house.qq.com/a/20161121/020604.htm
 • http://news.house.qq.com/a/20161121/012514.htm
 • http://news.house.qq.com/a/20161121/019473.htm
 • http://news.house.qq.com/a/20161121/010588.htm
 • http://news.house.qq.com/a/20161121/016725.htm
 • http://news.house.qq.com/a/20161121/003743.htm#p=1
 • http://news.house.qq.com/kanfangge/index.htm
 • http://news.house.qq.com/depth/index.htm
 • http://news.house.qq.com/information/index.htm
 • http://news.house.qq.com/knowledge/index.htm
 • http://house.qq.com/cross/20160718/7Zjj235D.html
 • http://db.house.qq.com/index.php?mod=search&city=bj&all=#LXNob3d0eXBlXzEtc21fMS11bml0XzEtYWxsXy1wYWdlXzEtQ0IxXzkwJDkw
 • http://db.house.qq.com/index.php?mod=search&city=bj&all=#LXNob3d0eXBlXzEtc21fMS11bml0XzEtYWxsXy1wYWdlXzEtQ0IxXzExMSQxMTE=
 • http://db.house.qq.com/index.php?mod=search&city=bj&all=#LXNob3d0eXBlXzEtc21fMS11bml0XzEtYWxsXy1wYWdlXzEtQ0IxXzg4JDg4
 • http://db.house.qq.com/index.php?mod=search&city=bj&all=#LXNob3d0eXBlXzEtc21fMS11bml0XzEtYWxsXy1wYWdlXzEtQ0IxXzk3JDk3
 • http://v.qq.com/house/
 • http://v.qq.com/x/cover/6tl0tsgaiszbn9l.html?vid=q00214if4ad
 • http://v.qq.com/x/cover/lvv0v9evjmcgqok.html?vid=s00213hduqv
 • http://v.qq.com/x/cover/sfjaen8a3igdbrk.html?vid=h03053lrwdw
 • http://db.house.qq.com/index.php?mod=search&city=bj&all=#LXNob3d0eXBlXzItc21fMS11bml0XzEtYWxsXy1wYWdlXzEtQ0IxXzk3JDk3LUNGMl82MiQ2Mg==
 • http://news.house.qq.com/a/20161121/028761.htm
 • http://news.house.qq.com/a/20161121/029128.htm
 • http://news.house.qq.com/a/20161121/029421.htm
 • http://news.house.qq.com/a/20161121/002740.htm
 • http://sports.qq.com/nbavideo/
 • http://nba.stats.qq.com/schedule/
 • http://nba.stats.qq.com/stats/
 • http://sports.qq.com/a/20161121/031580.htm
 • http://sports.qq.com/a/20161121/033546.htm
 • http://sports.qq.com/espn/index.htm
 • http://sports.qq.com/a/20161121/035950.htm
 • http://sports.qq.com/a/20161121/034876.htm
 • http://sports.qq.com/a/20161121/031186.htm
 • http://sports.qq.com/a/20161121/029657.htm
 • http://sports.qq.com/fans/post.htm?id=1551527262632804386&mid=69#1
 • http://sports.qq.com/a/20161121/002807.htm
 • http://sports.qq.com/a/20161121/033888.htm
 • http://sports.qq.com/a/20161121/002918.htm
 • http://v.qq.com/x/page/f0022he4gff.html
 • http://v.qq.com/x/page/y0022fvquk2.html
 • http://ent.qq.com/a/20161121/001887.htm#p=1
 • http://ent.qq.com/a/20161121/000183.htm
 • http://ent.qq.com/a/20161121/000234.htm
 • http://ent.qq.com/a/20161121/007032.htm
 • http://ent.qq.com/a/20161121/016316.htm
 • http://ent.qq.com/a/20161121/006907.htm
 • http://ent.qq.com/a/20161121/003151.htm
 • http://ent.qq.com/a/20161121/000187.htm
 • http://ent.qq.com/a/20161121/000189.htm#p=1
 • http://ent.qq.com/a/20161121/004499.htm#p=1
 • http://ent.qq.com/a/20161121/017059.htm
 • http://ent.qq.com/a/20161121/004853.htm#p=1
 • http://ent.qq.com/a/20161121/000198.htm
 • http://ent.qq.com/a/20161121/002348.htm#p=1
 • http://ent.qq.com/a/20161121/002032.htm
 • http://ent.qq.com/a/20161121/002672.htm
 • http://book.qq.com/?g_f=70006
 • http://dushu.qq.com/?g_f=70006
 • http://chuangshi.qq.com/bk/2cy/814455.html
 • http://yunqi.qq.com/bk/gdyq/13512421.html
 • http://dushu.qq.com/intro.html?bid=843432
 • http://chuangshi.qq.com/bk/huan/
 • http://chuangshi.qq.com/bk/xh/11365006.html?sword=
 • http://chuangshi.qq.com/bk/xh/614782.html
 • http://chuangshi.qq.com
 • http://chuangshi.qq.com/bk/ns/415874.html
 • http://chuangshi.qq.com/bk/ns/13249894.html
 • http://yunqi.qq.com/
 • http://book.qq.com/intro.html?bid=AG8EMF1pVjAAP1Rm&sword=亿万老公太危险
 • http://yunqi.qq.com/bk/gdyq/12042682.html
 • http://yunqi.qq.com/ranklist/index.html
 • http://yunqi.qq.com/bk/gdyq/389037.html
 • http://yunqi.qq.com/bk/gdyq/13309189.html
 • http://dushu.qq.com/
 • http://dushu.qq.com/intro.html?bid=308759
 • http://dushu.qq.com/intro.html?bid=564594
 • http://chuangshi.qq.com/bk/xh/9208077-1.html?g_f=70016
 • http://chuangshi.qq.com/bk/xh/69505328-1.html?g_f=70016
 • http://chuangshi.qq.com/bk/xh/36227687-1.html?g_f=70016
 • http://chuangshi.qq.com/bk/xh/53361935-1.html?g_f=70016
 • http://chuangshi.qq.com/bk/xh/45937875-1.html?g_f=70016
 • http://chuangshi.qq.com/bk/xh/71186487-1.html?g_f=70016
 • http://chuangshi.qq.com/bk/xh/50475710-1.html?g_f=70016
 • http://chuangshi.qq.com/bk/xh/34696228-1.html?g_f=70016
 • http://chuangshi.qq.com/bk/xh/86381034-1.html?g_f=70016
 • http://tech.qq.com/en.htm
 • http://tech.qq.com/a/20160503/006393.htm#p=1
 • http://tech.qq.com/a/20160503/005358.htm
 • http://tech.qq.com/a/20160503/009195.htm
 • http://tech.qq.com/a/20160503/003858.htm
 • http://digi.tech.qq.com/a/20161121/004533.htm
 • http://digi.tech.qq.com/a/20161121/013719.htm
 • http://tech.qq.com/a/20160503/002791.htm
 • http://tech.qq.com/a/20160503/008660.htm
 • http://tech.qq.com/a/20160503/004033.htm
 • http://tech.qq.com/a/20160503/007776.htm
 • http://digi.tech.qq.com/a/20161121/017469.htm
 • http://digi.tech.qq.com/a/20161121/018127.htm
 • http://digi.tech.qq.com/a/20161121/018675.htm
 • http://cul.qq.com/a/20161121/027820.htm#p=1
 • http://cul.qq.com/a/20161121/014842.htm
 • http://cul.qq.com/a/20161121/027321.htm
 • http://cul.qq.com/a/20161121/009636.htm
 • http://cul.qq.com/a/20161121/014315.htm
 • http://cul.qq.com/a/20161121/027251.htm
 • http://cul.qq.com/a/20161121/015627.htm
 • http://cul.qq.com/a/20161121/002416.htm
 • http://cul.qq.com/a/20161121/002330.htm
 • http://cul.qq.com/a/20161121/002460.htm
 • http://cul.qq.com/a/20161121/002385.htm
 • http://cul.qq.com/a/20161121/002351.htm
 • http://cul.qq.com/a/20161121/003211.htm#p=1
 • http://cul.qq.com/a/20161121/003169.htm#p=1
 • http://cul.qq.com/a/20161121/003135.htm#p=1
 • http://cul.qq.com/a/20161121/003106.htm#p=1
 • http://fashion.qq.com/visual/photo.shtml
 • http://fashion.qq.com/a/20161121/002954.htm
 • http://fashion.qq.com/a/20161121/002967.htm
 • http://fashion.qq.com/a/20161121/002921.htm
 • http://fashion.qq.com/a/20161121/002946.htm
 • http://fashion.qq.com/a/20161121/003145.htm
 • http://fashion.qq.com/a/20161121/003175.htm
 • http://fashion.qq.com/a/20161121/003185.htm
 • http://fashion.qq.com/a/20161121/003357.htm#p=1
 • http://health.qq.com/a/20161121/009900.htm#p=1
 • http://health.qq.com/a/20161121/017835.htm
 • http://fashion.qq.com/a/20161121/006260.htm
 • http://fashion.qq.com/a/20161121/003208.htm
 • http://fashion.qq.com/a/20161121/002898.htm
 • http://fashion.qq.com/a/20161121/002935.htm
 • http://fashion.qq.com/a/20161121/002905.htm
 • http://fashion.qq.com/a/20161121/002993.htm
 • http://fashion.qq.com/a/20161121/003143.htm
 • http://dajia.qq.com/original/meiguo/lsh20161121.html
 • http://dajia.qq.com/original/category/hhb20161121.html
 • http://dajia.qq.com/original/category/yz20161121.html
 • http://dajia.qq.com/original/category/cnx20161121.html
 • http://dajia.qq.com/original/24persecond/xy20161120.html
 • http://dajia.qq.com/original/fushibaihui/lcs20161120.html
 • http://dajia.qq.com/original/category/jm20161120.html
 • http://dajia.qq.com/original/category/yyt20161120.html
 • http://dajia.qq.com/original/science/njs201611200.html
 • http://dajia.qq.com/original/dajiabooks/xjl20161119.html
 • http://dajia.qq.com/original/category/hjk20161119.html
 • http://dajia.qq.com/original/museum/ssqh20161119.html
 • http://dajia.qq.com/original/shijingdianxing/lsh20161118.html
 • http://dajia.qq.com/original/category/xzy20161118.html
 • http://dajia.qq.com/original/category/xs20161118.html
 • http://astro.fashion.qq.com
 • http://astro.fashion.qq.com/a/20161121/002323.htm
 • http://astro.fashion.qq.com/a/20161121/002320.htm
 • http://astro.fashion.qq.com/a/20161121/002318.htm
 • http://astro.fashion.qq.com/a/20161119/004225.htm
 • http://astro.fashion.qq.com/a/20161121/002316.htm
 • http://astro.fashion.qq.com/a/20161121/002313.htm
 • http://astro.fashion.qq.com/a/20161121/002311.htm
 • http://astro.fashion.qq.com/a/20161121/002309.htm
 • http://astro.fashion.qq.com/a/20161121/002308.htm
 • http://astro.fashion.qq.com/a/20161121/002306.htm
 • http://astro.fashion.qq.com/a/20161119/003938.htm
 • http://astro.fashion.qq.com/a/20161119/003818.htm
 • http://astro.fashion.qq.com/original/constellationControl/GYCG.html
 • http://astro.fashion.qq.com/a/20161121/003575.htm
 • http://astro.fashion.qq.com/a/20161121/002302.htm
 • http://astro.fashion.qq.com/a/20161121/002299.htm
 • http://astro.fashion.qq.com/a/20161121/002297.htm
 • http://astro.fashion.qq.com/a/20161121/002294.htm
 • http://astro.fashion.qq.com/a/20161121/002293.htm
 • http://astro.fashion.qq.com/a/20161121/002289.htm
 • http://astro.fashion.qq.com/a/20161121/002286.htm
 • http://astro.fashion.qq.com/a/20161121/002285.htm
 • http://astro.fashion.qq.com/a/20161116/004491.htm
 • http://astro.fashion.qq.com/a/20161118/003179.htm
 • http://astro.fashion.qq.com/a/20161121/002284.htm
 • http://edu.qq.com/abroad/
 • http://edu.qq.com/photo/
 • http://edu.qq.com/a/20161121/002102.htm
 • http://edu.qq.com/gaokao/
 • http://class.qq.com
 • http://class.qq.com/class/11035/p39641.html
 • http://edu.qq.com/zt2016/jpkk12/index.htm
 • http://class.qq.com/class/21471/p130974.html
 • http://edu.qq.com/a/20161121/012146.htm
 • http://class.qq.com/class/21396/p130241.html
 • http://class.qq.com/category/165.html
 • http://class.qq.com/category/8.html
 • http://class.qq.com/category/5.html
 • http://class.qq.com/category/166.html
 • http://class.qq.com/category/2.html
 • http://class.qq.com/all/class.html
 • http://class.qq.com/class/21404/p130376.html
 • http://class.qq.com/class/21491/p131095.html
 • http://class.qq.com/class/13245/p59201.html
 • http://class.qq.com/class/12125/p49915.html
 • http://class.qq.com/class/21390/p130203.html
 • http://class.qq.com/class/21433/p130592.html
 • http://college.qq.com/search.html?qualification_list=2
 • http://college.qq.com/search.html?qualification_list=1
 • http://fun.qq.com/
 • http://kid.qq.com/a/20161121/011720.htm
 • https://v.qq.com/x/cover/8xglht5haybzany.html
 • https://v.qq.com/x/cover/u48pmkeayjq95hp.html
 • https://v.qq.com/x/cover/tf94d6afm0yao6k/e0304str0vc.html
 • http://kid.qq.com/a/20161121/012281.htm#p=1
 • https://v.qq.com/x/cover/w7xo1c3cnwgmag2/o0019e7g2uf.html?ptag=kid_qq_com
 • http://kid.qq.com/a/20161121/012711.htm
 • http://baby.qq.com/yingyangxx/yysg.htm
 • http://health.qq.com/a/20161121/009178.htm
 • http://health.qq.com/a/20161121/009508.htm
 • http://baby.qq.com/pregnancy/index.htm
 • http://health.qq.com/a/20161121/012257.htm
 • http://health.qq.com/a/20161121/009655.htm
 • http://baby.qq.com/xuexiao/index.htm
 • http://baby.qq.com/a/20161121/010985.htm
 • http://baby.qq.com/a/20161121/011370.htm
 • http://baby.qq.com/jiankang/index.htm
 • http://health.qq.com/a/20161121/009759.htm
 • http://health.qq.com/a/20161121/010787.htm
 • https://v.qq.com/x/page/u0022vrgwwc.html
 • http://kid.qq.com/carton/
 • http://kid.qq.com/yinyue/musicindex.htm
 • http://kid.qq.com/fashionchildren/
 • http://kid.qq.com/ceshi/index.htm
 • http://fun.kid.qq.com/funshop/index.php?app=ebook&act=appreciation
 • http://fun.qq.com/show/214352
 • http://fun.qq.com/show/209094
 • http://v.qq.com/p/cross/20160811/1SO92y4u.html
 • https://v.qq.com/x/cover/uniu4a767sh01ye/x03423f23g4.html
 • https://v.qq.com/x/cover/8l4bgx3eg06osik.html
 • http://kid.qq.com/news/index.htm
 • http://kid.qq.com/a/20161121/013976.htm
 • http://kid.qq.com/zuoye/homework.htm
 • https://v.qq.com/x/cover/3hwlns5jma626yr/d0347cqb4xb.html
 • http://kid.qq.com/5_7kid.htm
 • http://kid.qq.com/8_10kid.htm
 • http://kid.qq.com/10kid.htm
 • http://mil.qq.com/mil_index.htm
 • http://news.qq.com/a/20160127/011493.htm#p=1
 • http://news.qq.com/a/20160127/012142.htm
 • http://news.qq.com/a/20160127/012590.htm
 • http://news.qq.com/a/20160127/012737.htm
 • http://view.news.qq.com/a/20161121/006899.htm
 • http://view.news.qq.com/a/20161121/008383.htm
 • http://news.qq.com/a/20160126/012839.htm
 • http://news.qq.com/a/20160126/015085.htm
 • http://news.qq.com/a/20160126/021751.htm
 • http://news.qq.com/a/20160126/010486.htm
 • http://news.qq.com/a/20160126/021299.htm
 • http://view.news.qq.com/a/20160816/018206.htm
 • http://view.news.qq.com/a/20160816/017664.htm
 • http://view.news.qq.com/a/20160815/008552.htm
 • http://view.news.qq.com/a/20160815/009373.htm
 • http://comic.qq.com/
 • http://games.qq.com/a/20161121/018175.htm
 • http://iwan.qq.com/act/mhzx20161101/index.htm
 • http://iwan.qq.com/act/jxqy0907/index.htm
 • http://games.qq.com/a/20161121/000987.htm#p=1
 • http://games.qq.com/a/20161121/001209.htm#p=1
 • http://ac.qq.com/ComicView/index/id/522337/cid/1
 • http://ac.qq.com/ComicView/index/id/531789/cid/1
 • http://comic.qq.com/a/20161121/000127.htm
 • http://comic.qq.com/a/20161121/014234.htm
 • http://games.qq.com/a/20160919/002559.htm
 • http://games.qq.com/a/20160919/000838.htm
 • http://games.qq.com/a/20160919/001747.htm
 • http://games.qq.com/a/20160919/002618.htm
 • http://games.qq.com/a/20160919/000749.htm
 • http://games.qq.com/a/20160919/001422.htm
 • http://games.qq.com/a/20160919/001225.htm
 • http://news.qq.com/world_index.shtml
 • http://le.qq.com/a/2/20161122/ENT2016112200028100.htm?entrance=qqIndex_block
 • http://le.qq.com/a/2/20161122/ENT2016112200026600.htm?entrance=qqIndex_block
 • http://le.qq.com/a/2/20161122/SPO2016112200084700.htm?entrance=qqIndex_block
 • http://le.qq.com/a/2/20161122/SPO2016112200072300.htm?entrance=qqIndex_block
 • http://le.qq.com/a/3/20161120/n0347dk7koz.htm?entrance=qqIndex_block
 • http://le.qq.com/a/3/20161120/x0347g3e746.htm?entrance=qqIndex_block
 • http://le.qq.com/a/3/20161120/v00220aym9x.htm?entrance=qqIndex_block
 • http://le.qq.com/a/3/20161120/r03472ep7zd.htm?entrance=qqIndex_block
 • http://le.qq.com/a/3/20161120/e0022f2geur.htm?entrance=qqIndex_block
 • http://le.qq.com/a/2/20161122/SPO2016112200034700.htm?entrance=qqIndex_block
 • http://le.qq.com/a/3/20161120/n0022zwmh65.htm?entrance=qqIndex_block
 • http://le.qq.com/a/2/20161121/ENT2016112104198300.htm?entrance=qqIndex_block
 • http://le.qq.com/a/3/20161120/h0022db300z.htm?entrance=qqIndex_block
 • http://le.qq.com/a/2/20161122/SPO2016112200070600.htm?entrance=qqIndex_block
 • http://le.qq.com/a/3/20161120/y0347ez0q7p.htm?entrance=qqIndex_block
 • http://le.qq.com/a/2/20161122/SPO2016112200066900.htm?entrance=qqIndex_block
 • http://news.qq.com/society_index.shtml
 • http://ru.qq.com/
 • http://dao.qq.com/
 • http://ru.qq.com/#
 • http://ru.qq.com
 • http://rufodao.qq.com/a/20161120/012140.htm
 • http://foxue.qq.com/#
 • http://rufodao.qq.com/a/20161120/012230.htm
 • http://rufodao.qq.com/a/20161120/012252.htm
 • http://rufodao.qq.com/a/20161120/012291.htm
 • http://dao.qq.com/#
 • http://dao.qq.com
 • http://rufodao.qq.com/a/20161120/012044.htm
 • http://rufodao.qq.com/a/20161120/012075.htm
 • http://rufodao.qq.com/l/ruxue/gushengjinxian/list201511416042.htm
 • http://rufodao.qq.com/l/ruxue/zhengmengxuetang2015/list2015114162150.htm
 • http://rufodao.qq.com/l/foxue/foxueyuan2015/fojiaochangshi2015/list2015116102145.htm
 • http://rufodao.qq.com/l/foxue/foxueyuan2015/xiuchizhidao2015/list2015116102113.htm
 • http://rufodao.qq.com/l/daoxue/dandaoyangsheng2015/list2015114161304.htm
 • http://rufodao.qq.com/l/daoxue/xianzhengaoyin2015/list201511416749.htm
 • http://rufodao.qq.com/a/20161120/012184.htm#p=1
 • http://rufodao.qq.com/a/20161120/012170.htm#p=1
 • http://rufodao.qq.com/a/20161120/012312.htm
 • http://rufodao.qq.com/a/20161120/012341.htm#p=1
 • http://rufodao.qq.com/a/20161120/012100.htm
 • http://gongyi.qq.com/original/exist/oldfatherinfamily.html
 • http://gongyi.qq.com/original/exist/childrenwithleukeminwujianong.html
 • http://gongyi.qq.com/original/exist/Uremiabrother.html
 • http://news.qq.com/a/20150630/041249.htm#p=1
 • http://vip.qq.com/life.html
 • http://cb.qq.com/?attach=100.1103.00.401.10
 • http://cb.qq.com/shop/coupon/
 • http://go.qq.com/
 • http://go.qq.com/act/201208/baokuan.html?attach=qqlvyou_28_134_
 • http://piao.qq.com/index.html
 • http://www.tencent.com/zh-cn/at/pr/2014.shtml
 • http://www.tencent.com/zh-cn/content/at/2016/attachments/20161116.pdf
 • http://tech.qq.com/a/20160920/055357.htm
 • http://www.tencent.com/zh-cn/content/at/2016/attachments/20160817.pdf
 • http://www.tencent.com/zh-cn/content/at/2016/attachments/20160518.pdf
 • http://www.tencent.com/zh-cn/content/at/2016/attachments/20160317.pdf
 • http://www.tencent.com/zh-cn/content/at/2015/attachments/20151110.pdf
 • http://www.tencent.com/zh-cn/content/at/2015/attachments/20150812.pdf
 • http://news.qq.com/a/20161121/000376.htm
 • http://news.qq.com/a/20161121/007363.htm
 • http://news.qq.com/a/20161121/006711.htm
 • http://news.qq.com/a/20161121/001147.htm
 • http://fashion.qq.com/a/20161121/006301.htm
 • http://astro.fashion.qq.com/a/20161121/002286.htm#p=1
 • http://edu.qq.com/a/20161121/002355.htm
 • http://finance.qq.com/a/20161120/010822.htm#p=1
 • http://cul.qq.com/a/20161121/002477.htm#p=1
 • http://tech.qq.com/a/20161121/006401.htm
 • http://news.house.qq.com/a/20161121/026966.htm#p=1
 • http://rufodao.qq.com/a/20161120/011812.htm#p=1
 • http://fashion.qq.com/a/20161121/006276.htm#p=1
 • http://comic.qq.com/a/20161121/019575.htm
 • http://digi.tech.qq.com/original/gjljl/kaiche.html
 • http://www.tencent.com/
 • http://www.tencent.com/index_e.shtml
 • http://www.qq.com/contract.shtml
 • http://www.qq.com/privacy.htm
 • http://open.qq.com/
 • http://www.tencentmind.com/
 • http://www.tencent.com/about/corp.shtml
 • http://hr.tencent.com/
 • http://kf.qq.com/
 • http://dldir1.qq.com/dlomg/qqcom/mini/QQNewsMini5.exe
 • http://www.tencent.com/law/mo_law.shtml?/law/copyright.htm
 • http://szwljb.gov.cn/
 • http://www.szga.gov.cn
 • http://www.qq.com/dzwfggcns.htm
 • http://www.gdis.cn/admin/newstext_netsun.asp
 • http://www.qq.com/copyright.shtml
 • http://y.china.com.cn/
 • http://www.gdca.gov.cn/
 • http://www.qq.com/scio.htm
 • http://www.qq.com/internet_licence.htm
 • http://www.qq.com/xwdz.shtml
 • http://www.qq.com/culture.shtml
 • http://www.qq.com/cbst.shtml
 • http://www.qq.com/icp.shtml
 • http://www.qq.com/icp1.shtml
 • http://www.sznet110.gov.cn/netalarm/index.jsp
 • http://www.sznet110.gov.cn/webrecord/innernet/Welcome.jsp?bano=4403101010155
 • http://www.hd315.gov.cn/beian/view.asp?bianhao=0272000112400002
 • http://www.12377.cn/
 • http://www.wenming.cn
 • https://ss.knet.cn/verifyseal.dll?sn=2010051300100001081&ct=df&a=1&pa=337337
 • http://szcert.ebs.org.cn/6917b6fe-b844-4e12-97c5-85b8d1df30ed
 • http://support.qq.com/discuss/806_1.shtml
 • http://www.qq.com/sheweishouye.htm
 • http://dldir1.qq.com/dlomg/qqcom/mini/QQNewsMini6.exe
 • http://icare.qq.com/#
 • http://data.astro.qq.com
 • http://t.qq.com
 • http://bj.jjj.qq.com/
 • http://tj.jjj.qq.com/
 • http://hb.jjj.qq.com/
 • http://sh.qq.com/
 • http://cq.qq.com/
 • http://gd.qq.com/
 • http://xian.qq.com/
 • http://cd.qq.com/
 • http://fj.qq.com/
 • http://henan.qq.com/
 • http://hb.qq.com/
 • http://hn.qq.com/
 • http://ln.qq.com/
 • http://js.qq.com/
 • http://zj.qq.com/
 • http://mysh.qq.com/forum.php
 • http://mycq.qq.com/
 • http://mygd.qq.com/
 • http://myxian.qq.com/forum.php
 • http://mycd.qq.com/
 • http://myfj.qq.com/
 • http://myhenan.qq.com/
 • http://myhb.qq.com/forum.php
 • http://myhn.qq.com/forum.php
 • http://myln.qq.com/forum.php
 • http://myjs.qq.com/
 • http://myzj.qq.com/
 • http://mytj.qq.com/
 • http://mybj.qq.com/
 • http://myhebei.qq.com/
 • http://bj.house.qq.com/
 • http://sh.house.qq.com/
 • http://cd.house.qq.com/
 • http://cq.house.qq.com/
 • http://fz.house.qq.com/
 • http://xm.house.qq.com/
 • http://gz.house.qq.com/
 • http://sz.house.qq.com/
 • http://zh.house.qq.com/
 • http://zz.house.qq.com/
 • http://wh.house.qq.com/
 • http://cs.house.qq.com/
 • http://xian.house.qq.com/
 • http://sy.house.qq.com/
 • http://nj.house.qq.com/
 • http://hz.house.qq.com/
 • http://fs.house.qq.com/
 • http://huizhou.house.qq.com/
 • http://dg.house.qq.com/
 • http://zs.house.qq.com/
 • http://zh.house.qq.com/jm.htm
 • http://tianjin.house.qq.com/
 • http://sjz.house.qq.com/
 • http://dl.house.qq.com/
 • http://suzhou.house.qq.com/
 • http://qy.house.qq.com/jm.htm
 • http://yichang.house.qq.com/
 • http://handan.house.qq.com/
 • http://house.qq.com
 • http://sports.qq.com/kbsweb/game.htm?mid=
 • http://time.qq.com/jieqi/xiaoxue/20161122.htm
 • http://stats.2016.qq.com/medals/china.htm

HTML Headings (H1)

 1. 腾讯网

HTML Headings (H2)

 1. 要闻
 2. 今日话题
 3. 今日图话
 4. 快报
 5. 市场行情
 6. 星座运势
 7. 财经 / ֤ȯ / 理财
 8. 汽车 / 在线购车
 9. 体育 / NBA / 英超 / 搏击
 10. 房产 / 腾讯看房
 11. NBA / 视频 / 赛程 / 数据
 12. 娱乐 / 明星 / 电影 / 音乐
 13. 读书 / 图书
 14. 科技 / 数码 / 外媒 / 科普中国
 15. 文化
 16. 时尚 / 美容 / 健康
 17. 大家
 18. 星座
 19. 教育 / 出国 / 精品课
 20. 儿童 / 育儿 / Fun秀
 21. 军事 / 历史
 22. 游戏 / 动漫
 23. 环球视野智推
 24. 社会
 25. 儒学 / 佛学 / 道学
 26. 公益
 27. 生活服务
 28. 腾讯动态
 29. 视觉焦点

HTML Headings (H3)

 1. 广西南宁街头法拉利与出租车相撞 多人围观
 2. 这个4岁女孩躺在父亲怀里,再也没有醒来
 3. 拒绝自闭症少年登机得到支持,我们表示反对
 4. 楼市信贷调控加码 房价真的会降吗?
 5. 个个颜值爆表 点评4款车展高人气紧凑型SUV
 6. NBA-7:30直播勇士vs步行者 四巨头瞄准八连胜
 7. 中国房价最低的5个省会城市 当地人很幸福
 8. 数据证实篮网需要书豪 主帅:没他挑战太多了
 9. 48岁翁虹晒全家福 女儿没遗传她的好基因
 10. 企鹅智酷:魏则西事件后,网民如何看网上就医?
 11. iPhone指纹扫描弱爆了,LG把指纹做到了屏幕里
 12. 今年第一场雪后的故宫
 13. 承认出轨的超级丹 纹身全是故事
 14. 刘亦菲杨幂谁才是“母胎美女”?
 15. 舍命拦车爱狗者,爱的只是他们自己
 16. 古易方鸡年生肖运势男女版
 17. 哪些星座有资本勾引别人出轨
 18. 顶级学霸什么样?15位清华学生告诉你
 19. 学穿搭,变身时尚达人
 20. 两只考拉树上打架 一只被打哭哈哈哈!
 21. 中国海军和平方舟医院船凯旋而归
 22. LOL测试服:拉克丝终极皮肤上线 阿卡丽加强
 23. 女主播成都开店 豪车男现场表白
 24. 柴鸡蛋操刀《19天》改编 黄景瑜许魏洲无缘参演
 25. 央视请法师做客演播室谈佛法 法师全程飚英文
 26. 老子的完美哲学:通过心灵实践 探讨世界本质
 27. 存在:84岁老爹和他13岁的娃

HTML Headings (H4)

 1. 我要买房
 2. 院校大全

HTML Headings (H5)

HTML Headings (H6)

Keywords

Zgsjzt.com IP, Zgsjzt.com coupons, Zgsjzt.com promo codes, Zgsjzt.com 2016, Zgsjzt.com hosting, Zgsjzt.com country, Zgsjzt.com words, Zgsjzt.com images, Zgsjzt.com javascripts, Zgsjzt.com registrar, Zgsjzt.com metas, Zgsjzt.com domain, Zgsjzt.com page views, Zgsjzt.com visitors number, Zgsjzt.com ranking,

Mistakes

Spelling mistakes at internet search for zgsjzt.com.

www.gsjzt.com, www.zxgsjzt.com, www.xgsjzt.com, www.zysgsjzt.com, www.ysgsjzt.com, www.zagsjzt.com, www.agsjzt.com, www.ztgsjzt.com, www.tgsjzt.com, www.zasgsjzt.com, www.asgsjzt.com, www.zsjzt.com, www.zgfsjzt.com, www.zfsjzt.com, www.zgrsjzt.com, www.zrsjzt.com, www.zgsjzt.com, www.zsjzt.com, www.zghjsjzt.com, www.zhjsjzt.com, www.zgvsjzt.com, www.zvsjzt.com, www.zg sjzt.com, www.z sjzt.com, www.zg ysjzt.com, www.z ysjzt.com, www.zg.sjzt.com, www.z.sjzt.com, www.zgcsjzt.com, www.zcsjzt.com, www.zgjzt.com, www.zgsqjzt.com, www.zgqjzt.com, www.zgswjzt.com, www.zgwjzt.com, www.zgsejzt.com, www.zgejzt.com, www.zgszjzt.com, www.zgzjzt.com, www.zgsxjzt.com, www.zgxjzt.com, www.zgscjzt.com, www.zgcjzt.com, www.zgszt.com, www.zgsjunzt.com, www.zgsunzt.com, www.zgsjhuzt.com, www.zgshuzt.com, www.zgsjnzt.com, www.zgsnzt.com, www.zgsjmzt.com, www.zgsmzt.com, www.zgsj,zt.com, www.zgs,zt.com, www.zgsj.zt.com, www.zgs.zt.com, www.zgsj:zt.com, www.zgs:zt.com, www.zgsjt.com, www.zgsjzxt.com, www.zgsjxt.com, www.zgsjzyst.com, www.zgsjyst.com, www.zgsjzat.com, www.zgsjat.com, www.zgsjztt.com, www.zgsjtt.com, www.zgsjzast.com, www.zgsjast.com, www.zgsjz.com, www.zgsjztr5.com, www.zgsjzr5.com, www.zgsjztf.com, www.zgsjzf.com, www.zgsjzttt.com, www.zgsjztt.com, www.zgsjztr.com, www.zgsjzr.com, www.zgsjztz.com, www.zgsjzz.com, www.zgsjzt4.com, www.zgsjz4.com, www.zgsjzt6.com, www.zgsjz6.com, www.zgsjzt.comb, www.zgsjzt.cob, www.zgsjzt.comh, www.zgsjzt.coh, www.zgsjzt.comh, www.zgsjzt.coh, www.zgsjzt.come, www.zgsjzt.coe, www.zgsjzt.comi, www.zgsjzt.coi, www.zgsjzt.com., www.zgsjzt.co., www.zgsjzt.com , www.zgsjzt.co , www.zgsjzt.co8m, www.zgsjzt.c8m, www.zgsjzt.co7m, www.zgsjzt.c7m, www.zgsjzt.colim, www.zgsjzt.clim, www.zgsjzt.coopm, www.zgsjzt.copm, www.zgsjzt.co9m, www.zgsjzt.c9m, www.zgsjzt.co0m, www.zgsjzt.c0m, www.zgsjzt.com, www.zgsjzt.cm, www.zgsjzt.csom, www.zgsjzt.som, www.zgsjzt.ceom, www.zgsjzt.eom, www.zgsjzt.crom, www.zgsjzt.rom, www.zgsjzt.ctom, www.zgsjzt.tom, www.zgsjzt.cbom, www.zgsjzt.bom, www.zgsjzt.cfeom, www.zgsjzt.feom,

TLD Extension Mistakes

zgsjzt.com, zgsjzt.ru, zgsjzt.net, zgsjzt.org, zgsjzt.de, zgsjzt.jp, zgsjzt.uk, zgsjzt.br, zgsjzt.pl, zgsjzt.in, zgsjzt.it, zgsjzt.fr, zgsjzt.au, zgsjzt.info, zgsjzt.nl, zgsjzt.ir, zgsjzt.cn, zgsjzt.es, zgsjzt.cz, zgsjzt.ua, zgsjzt.ca, zgsjzt.kr, zgsjzt.eu, zgsjzt.biz, zgsjzt.za, zgsjzt.gr, zgsjzt.co, zgsjzt.ro, zgsjzt.se, zgsjzt.tw, zgsjzt.vn, zgsjzt.mx, zgsjzt.tr, zgsjzt.ch, zgsjzt.hu, zgsjzt.at, zgsjzt.be, zgsjzt.tv, zgsjzt.dk, zgsjzt.me, zgsjzt.ar, zgsjzt.sk, zgsjzt.us, zgsjzt.no, zgsjzt.fi, zgsjzt.id, zgsjzt.xyz, zgsjzt.cl, zgsjzt.by, zgsjzt.nz, zgsjzt.ie, zgsjzt.il, zgsjzt.pt, zgsjzt.kz, zgsjzt.my, zgsjzt.lt, zgsjzt.io, zgsjzt.hk, zgsjzt.cc, zgsjzt.sg, zgsjzt.edu, zgsjzt.pk, zgsjzt.su, zgsjzt.рф, zgsjzt.bg, zgsjzt.th, zgsjzt.top, zgsjzt.lv, zgsjzt.hr, zgsjzt.pe, zgsjzt.rs, zgsjzt.club, zgsjzt.ae, zgsjzt.si, zgsjzt.az, zgsjzt.ph, zgsjzt.pro, zgsjzt.ng, zgsjzt.tk, zgsjzt.ee, zgsjzt.mobi, zgsjzt.asia, zgsjzt.ws, zgsjzt.ve, zgsjzt.pw, zgsjzt.sa, zgsjzt.gov, zgsjzt.cat, zgsjzt.nu, zgsjzt.ma, zgsjzt.lk, zgsjzt.ge, zgsjzt.tech, zgsjzt.online, zgsjzt.uz, zgsjzt.is, zgsjzt.fm, zgsjzt.lu, zgsjzt.am, zgsjzt.bd, zgsjzt.to, zgsjzt.ke, zgsjzt.name, zgsjzt.uy, zgsjzt.ec, zgsjzt.ba, zgsjzt.ml, zgsjzt.site, zgsjzt.do, zgsjzt.website, zgsjzt.mn, zgsjzt.mk, zgsjzt.ga, zgsjzt.link, zgsjzt.tn, zgsjzt.md, zgsjzt.travel, zgsjzt.space, zgsjzt.cf, zgsjzt.pics, zgsjzt.eg, zgsjzt.im, zgsjzt.bz, zgsjzt.la, zgsjzt.py, zgsjzt.al, zgsjzt.gt, zgsjzt.np, zgsjzt.tz, zgsjzt.kg, zgsjzt.cr, zgsjzt.coop, zgsjzt.today, zgsjzt.qa, zgsjzt.dz, zgsjzt.tokyo, zgsjzt.ly, zgsjzt.bo, zgsjzt.cy, zgsjzt.news, zgsjzt.li, zgsjzt.ug, zgsjzt.jobs, zgsjzt.vc, zgsjzt.click, zgsjzt.pa, zgsjzt.guru, zgsjzt.sv, zgsjzt.aero, zgsjzt.work, zgsjzt.gq, zgsjzt.ag, zgsjzt.jo, zgsjzt.rocks, zgsjzt.ps, zgsjzt.kw, zgsjzt.om, zgsjzt.ninja, zgsjzt.af, zgsjzt.media, zgsjzt.so, zgsjzt.win, zgsjzt.life, zgsjzt.st, zgsjzt.cm, zgsjzt.mu, zgsjzt.ovh, zgsjzt.lb, zgsjzt.tj, zgsjzt.gh, zgsjzt.ni, zgsjzt.re, zgsjzt.download, zgsjzt.gg, zgsjzt.kh, zgsjzt.cu, zgsjzt.ci, zgsjzt.mt, zgsjzt.ac, zgsjzt.center, zgsjzt.bh, zgsjzt.hn, zgsjzt.london, zgsjzt.mo, zgsjzt.tips, zgsjzt.ms, zgsjzt.press, zgsjzt.agency, zgsjzt.ai, zgsjzt.sh, zgsjzt.zw, zgsjzt.rw, zgsjzt.digital, zgsjzt.one, zgsjzt.sn, zgsjzt.science, zgsjzt.sy, zgsjzt.red, zgsjzt.nyc, zgsjzt.sd, zgsjzt.tt, zgsjzt.moe, zgsjzt.world, zgsjzt.iq, zgsjzt.zone, zgsjzt.mg, zgsjzt.academy, zgsjzt.mm, zgsjzt.eus, zgsjzt.gs, zgsjzt.global, zgsjzt.int, zgsjzt.sc, zgsjzt.company, zgsjzt.cx, zgsjzt.video, zgsjzt.as, zgsjzt.ad, zgsjzt.bid, zgsjzt.moscow, zgsjzt.na, zgsjzt.tc, zgsjzt.design, zgsjzt.mz, zgsjzt.wiki, zgsjzt.trade, zgsjzt.bn, zgsjzt.wang, zgsjzt.paris, zgsjzt.solutions, zgsjzt.zm, zgsjzt.city, zgsjzt.social, zgsjzt.bt, zgsjzt.ao, zgsjzt.lol, zgsjzt.expert, zgsjzt.fo, zgsjzt.live, zgsjzt.host, zgsjzt.sx, zgsjzt.marketing, zgsjzt.education, zgsjzt.gl, zgsjzt.bw, zgsjzt.berlin, zgsjzt.blue, zgsjzt.cd, zgsjzt.kim, zgsjzt.land, zgsjzt.directory, zgsjzt.nc, zgsjzt.guide, zgsjzt.mil, zgsjzt.pf, zgsjzt.network, zgsjzt.pm, zgsjzt.bm, zgsjzt.events, zgsjzt.email, zgsjzt.porn, zgsjzt.buzz, zgsjzt.mv, zgsjzt.party, zgsjzt.works, zgsjzt.bike, zgsjzt.gi, zgsjzt.webcam, zgsjzt.gal, zgsjzt.systems, zgsjzt.ht, zgsjzt.report, zgsjzt.et, zgsjzt.pink, zgsjzt.sm, zgsjzt.jm, zgsjzt.review, zgsjzt.tm, zgsjzt.ky, zgsjzt.pg, zgsjzt.pr, zgsjzt.tools, zgsjzt.bf, zgsjzt.je, zgsjzt.tl, zgsjzt.photos, zgsjzt.pub, zgsjzt.tf, zgsjzt.cool, zgsjzt.fj, zgsjzt.reviews, zgsjzt.support, zgsjzt.watch, zgsjzt.yt, zgsjzt.date, zgsjzt.technology, zgsjzt.укр, zgsjzt.mr, zgsjzt.services, zgsjzt.photography, zgsjzt.vg, zgsjzt.community, zgsjzt.gd, zgsjzt.lc, zgsjzt.help, zgsjzt.market, zgsjzt.photo, zgsjzt.codes, zgsjzt.dj, zgsjzt.mc, zgsjzt.gallery, zgsjzt.wtf, zgsjzt.uno, zgsjzt.bio, zgsjzt.black, zgsjzt.bzh, zgsjzt.gratis, zgsjzt.ink, zgsjzt.mw, zgsjzt.audio, zgsjzt.plus, zgsjzt.chat, zgsjzt.domains, zgsjzt.gy, zgsjzt.ooo, zgsjzt.tel, zgsjzt.training, zgsjzt.онлайн, zgsjzt.deals, zgsjzt.taipei, zgsjzt.cash, zgsjzt.gift, zgsjzt.scot, zgsjzt.sr, zgsjzt.camp, zgsjzt.cloud, zgsjzt.house, zgsjzt.vu, zgsjzt.bi, zgsjzt.careers, zgsjzt.team, zgsjzt.istanbul, zgsjzt.museum, zgsjzt.love, zgsjzt.москва, zgsjzt.coffee, zgsjzt.desi, zgsjzt.menu, zgsjzt.money, zgsjzt.software, zgsjzt.cv, zgsjzt.hosting, zgsjzt.wf, zgsjzt.ye, zgsjzt.care, zgsjzt.direct, zgsjzt.international, zgsjzt.run, zgsjzt.бел, zgsjzt.church, zgsjzt.gm, zgsjzt.onl, zgsjzt.ren, zgsjzt.sl, zgsjzt.vision, zgsjzt.bar, zgsjzt.cards, zgsjzt.exchange, zgsjzt.school, zgsjzt.sz, zgsjzt.bank, zgsjzt.boutique, zgsjzt.fit, zgsjzt.kitchen, zgsjzt.kiwi, zgsjzt.ventures, zgsjzt.amsterdam, zgsjzt.bb, zgsjzt.dm, zgsjzt.style, zgsjzt.brussels, zgsjzt.clothing, zgsjzt.dating, zgsjzt.wien, zgsjzt.bs, zgsjzt.business, zgsjzt.casino, zgsjzt.pictures, zgsjzt.ax, zgsjzt.cricket, zgsjzt.energy, zgsjzt.estate, zgsjzt.farm, zgsjzt.gp, zgsjzt.institute, zgsjzt.nagoya, zgsjzt.place,

Social network share